Get Adobe Flash player

รับสอนพิเศษ TOEIC

     ติวเตอร์ดีดี แอทโฮม รับสอนพิเศษTOEIC แบบตัวต่อตัว หรือ กลุ่มย่อย ทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน ออฟฟิต ห้างสรรพสินค้า เรา รับสอนภาษาอังกฤษ แกรมม่า Grammar , สนทนา Conversation , เพิ่มทักษะการอ่าน Reading ,การขียน Writing , สนทนาเชิงธุรกิจ , เขียน E-mail ภาษาอังกฤษ , ติวสอบ IELTS TOEIC  TOEFL TU-GET CU-TEP GAT PAT  เรียนได้ ทั้งเวลาทำการ และ หลังเวลาทำการ วางแผนการเรียนได้ตามใจ เลือกสถานที่เรียนได้ตามสะดวก สามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาที่เรียนได้ ปูพื้นฐานให้ตั้งแต่ต้น ทบทวนได้ทันที เมื่อไม่เข้าใจ จัดกลุ่มเรียนได้ ในราคาไม่แพง เรา รับสอนภาษาอังกฤษ ติวสอบ TOEIC ให้กับนักเรียน มัธยมปลาย มหาลัย วัยทำงาน เรียนได้ในราคาไม่แพง เรียนแบบสบายๆ ไม่เครียด เป็นกันเอง   ด้วยทีมงาน ติวเตอร์ จากสถาบันชั้นนำ ที่มีประสบการณ์ สอนภาษาอังกฤษ มายาวนาน สอนให้ทั้งในโรงเรียน สถาบันการศึกษาชั้นนำ กวดวิชา สถาบันสอนภาษาต่างๆ ทั้งพื้นฐาน จนถึงระดับสูง

รายละเอียดการสอบ TOEIC
TOEIC (Test of English for International Communication ) เป็นข้อสอบมาตรฐานระดับสากล ในการวัดทักษะภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ โดยในปี 2008 มีมากกว่า 5 ล้านได้ทดสอบ TOEIC และจากกว่า 30 ปีที่ผ่านมา คะแนนสอบ TOEIC ได้ช่วยเหลือ องค์กร สถาบันการศึกษา และรัฐบาลทั่วโลก กว่าหลายพันแห่ง ในการรับสมัครและโปรโมทผู้สมัครที่มีคุณสมบัติมากที่สุด ซึ่งการสอบ TOEIC จัดทำขึ้นโดยEducational Testing Service (ETS)สำหรับในประเทศไทยนั้น มีหลายหน่วยงานและสถาบันต่างๆมากมายที่ต้องการผล TOEIC เช่น ธุรกิจการบิน การโรงแรม การท่องเที่ยว การขนส่ง สถาบันการเงิน ปิโตรเคมี ยานยนต์ โรงพยาบาล รวมทั้งบริษัทข้ามชาติอื่นๆ โดยนำไปใช้ในด้านต่างๆ เช่น สำหรับพิจารณาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อรับสมัครเข้าทำงาน ปรับเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง คัดเลือกเพื่อไปอบรมสัมนาต่างประเทศ ปัจจุบัน TOEIC มีการสอบสองรูปแบบคือ
1.       TOEIC Listening and Reading Test (การฟังและการอ่าน) และ
2.       TOEIC Speaking and Writing Tests (การพูดและการฟัง) ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่
 โดยในประเทศไทย มีการสอบเฉพาะแบบ TOEIC Listening and Reading Test (การฟังและการพูด) ซึ่งเป็นแบบทดสอบซึ่งสามารถวัดทักษะความสามารถในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งานได้จริง ทั้งด้านการฟังและการอ่านคะแนนของ TOEIC ไม่มีคะแนนได้ คะแนนตก ซึ่งแต่ละคะแนนจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้ภาษาของผู้สอบ โดยคะแนน TOEIC เริ่มจาก 10 คะแนนถึง 990 คะแนน
รูปแบบการสอบ TOEIC (Listening and Reading Test)
            ปัจจุบันการสอบ TOEIC ใช้รูปแบบที่เรียกว่า Redesigned TOEIC แบ่งการสอบเป็น 2 ส่วนคือ การฟัง (Listening) และ การพูด (Reading) จำนวน 200 ข้อ คะแนนเต็มรวม 990 คะแนน เวลาในการทำข้อสอบคือ 2 ชั่วโมง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.       การฟัง (Listening Comprehension) มี 100 ข้อ คะแนนเต็ม 495 คะแนน เวลา 45 นาที ผู้เข้าสอบจะได้ฟังคำถาม และการสนทนาสั้นๆ เป็นภาษาอังกฤษ แล้วตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ยิน โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนย่อย ดังนี้
 Part 1: Photographs 10 ข้อ
Part 2: Question-Response 30 ข้อ
Part 3: Conversations 30 ข้อ2.       
Part 4: Short Talks 30 ข้อ
2.       การอ่าน (Reading Comprehension) มี 100 ข้อ คะแนนเต็ม 495 คะแนน เวลา 75 นาที ผู้เข้าสอบจะต้องตอบคำถามจากสิ่งที่อ่าน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนย่อย ดังนี้
Part 5: Incomplete Sentences 40 ข้อ
Part 6: Text Completion 12 ข้อ   
Part 7: Reading Comprehension 48 ข้อ

คะแนน TOEIC เท่าไรถึงจะผ่าน 
            คะแนนของ TOEIC ไม่มีคะแนนได้ คะแนนตก ซึ่งแต่ละคะแนนจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้ภาษาของผู้สอบ โดยคะแนน TOEIC เริ่มจาก 10 คะแนนถึง 990 คะแนน โดยแบ่ง
            - การฟัง Listening 5-495 คะแนน
            - การอ่าน Reading 5-495 คะแนน 
            คะแนนโทอิคมาตรฐาน ที่ทุกสายการบินต้องการจะอยู่ที่ 550 คะแนนขึ้นไป (บางสายการบินอาจต้องการเพียง 500 คะแนน) ดังนั้นถ้าทำคะแนนสอบได้ 600 คะแนนขึ้นไป ก็สบายใจได้

การสมัครสอบ TOEICขั้นตอนการสมัครสอบ TOEIC
เตรียมค่าสอบ TOEIC 1,500 บาท (Redesigned TOEIC) เตรียมรูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้วก็ได้ สามารถสมัครด้วยตัวเองที่ ตึก BB หรือโทรไปจองที่นั่งสอบก็ได้ที่ โทร 02-260 7061 , 02 664 3131 เปิดสอบสองช่วงคือ เช้า 09.00 น.-12.00 น. และบ่าย 13.00น.-16.00 น. เปิดสอบทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์แนะนำให้ไปสอบช่วงเช้าเพราะคนไม่เยอะ แต่ถ้าสอบบ่ายแนะนำให้โทรไปจองก่อน
ข้อควรรู้เกี่ยวกับการสอบ TOEIC
ผลสอบ TOEIC มีอายุกี่ปี
            ผลสอบ TOEIC สามารถใช้ได้ 2 ปี นับจากวันสอบหลักฐานที่จะต้องนำไปแสดงในวันสอบ
บัตรประชาชนตัวจริง หรือ passport ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุข้อปฏิบัติในการสอบ
1.       จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ หลังจากที่ได้แจกข้อสอบแล้ว หนังสือ พจนานุกรม เอกสาร บันทึก ไม้บรรทัด เครื่องคิดเลข โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์การฟังการบันทึก หรืออุปกรณ์ การถ่ายภาพ จะไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าห้องทดสอบกระดาษทุกชนิด จะไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าห้องทดสอบคุณไม่สามารถทำเครื่องหมาย หรือขีดเส้นใต้ในข้อสอบ ในการออกจากห้องสอบ คุณต้องได้รับอนุญาตจากผู้คุมก่อน ซึ่งจะไม่มีการชดเชยเวลาให้
2.       เมื่อสอบเสร็จจะต้องคืนข้อสอบ และกระดาษคำตอบ
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันรับผลสอบ
            - บัตรประชาชนตัวจริง หรือ passport ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ
            - ใบลงทะเบียนสอบ TOEIC
Section 1: Listening Comprehension

(100 ข้อ คะแนนรวม 495 คะแนน เวลาในการสอบ 45 นาที)

1.1 Photographs(รูปภาพ)

- ข้อสอบ TOEIC แบบเก่า มีทั้งหมด 20 ข้อ

- ข้อสอบ TOEIC แบบใหม่ มีทั้งหมด 10 ข้อ

1.2 Question-Response(ถามตอบ)

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ

1.3 Short Conversations(บทสนทนาสั้นๆ) -> Conversations (บทสนทนา)

- ข้อสอบ TOEIC แบบเก่า Short Conversations 1 บทสนทนาสั้นๆ ต่อ คำถาม 1 ข้อ (มีทั้งหมด 30 บทสนทนา)

- ข้อสอบ TOEIC แบบใหม่ Conversations 1 บทสนทนา ต่อ คำถาม 3 ข้อ (มีทั้งหมด 10 บทสนทนา)

1.4 Short Talks (บทพูดคุยสั้นๆ)

- ข้อสอบ TOEIC แบบเก่า มีคำถามทั้งหมด 20 ข้อ

- ข้อสอบ TOEIC แบบใหม่ มีบทพูดคุยสั้นๆ 10 บทความ ต่อคำถามทั้งหมด 30 ข้อ (1 บทพูดคุยสั้นๆ ต่อคำถาม 3 ข้อ)

Section 2: Reading Comprehension

(100 ข้อ คะแนนรวม 495 คะแนน เวลาในการสอบ 75 นาที)

2.1 Incomplete Sentence(เติมประโยคให้สมบูรณ์)

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ

2.2 Error Recognition(จับผิดไวยากรณ์) -> Text Completion (เติมข้อความในเนื้อเรื่องให้สมบูรณ์)

- ข้อสอบ TOEIC แบบเก่า Error Recognition มีทั้งหมด 20 ข้อ

- ข้อสอบ TOEIC แบบใหม่ Text Completion มีทั้งหมด 4 บทความ แต่ละบทความมี 3 คำถาม รวมคำถามทั้งหมด 12 ข้อ

2.3 Reading Comprehension(ทำความเข้าใจเรื่องที่อ่าน)

- ข้อสอบ TOEIC แบบเก่า มีทั้งหมด 40 ข้อ

- ข้อสอบ TOEIC แบบใหม่ มีทั้งหมด 48 ข้อ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

2.3.1 Single Passages มี 7-10 บทความ แต่ละบทความจะมี 2-5 คำถาม รวมคำถามทั้งหมด 28 ข้อ

2.3.2 Double Passagesมีบทความโต้ตอบกัน 4 คู่บทความ โดยแต่ละคู่มี 5 คำถาม รวมคำถามทั้งหมด 20 ข้อข้อสอบ TOEIC แบบใหม่

ข้อสอบ TOEIC แบบใหม่ ประกอบด้วยอะไรบ้าง

แบบทดสอบ TOEIC เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ (Multiple choice) มีทั้งหมด 200 ข้อ โดยใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมงเต็ม โดยแบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆด้วยกัน ได้แก่

Section 1: Listening Comprehension (ส่วนของการฟัง)

Part I:Photographs 10 Questions

(รูปภาพ 10 ข้อ)

Part II:Question – Response 30 Questions

(ถาม-ตอบ 30 ข้อ)

Part III:Conversations 30 Questions (10 Conversations; 3 Questions each)

(บทสนทนา 30 ข้อ)

Part IV:Short Talks 30 Questions (10 Talks; 3 Questions each)

(บทพูดคุยสั้น ๆ 30 ข้อ)

Section 2: Reading Comprehension (ส่วนของการอ่าน)

Part V:Incomplete Sentences 40 Questions

(เติมประโยคให้สมบูรณ์ 40 ข้อ)

Part VI:Text Completion 12 Questions (4 Reading Sets; 3 Questions each)

(เติมข้อความในเนื้อเรื่องให้สมบูรณ์ 20 ข้อ)

Part VII:Reading Comprehensive 48 Questions (Single Passages: 28 Questions, Double Passages 20 Questions)

(การอ่านเพื่อจับใจความ 40 ข้อ)

ขั้นตอนการสำรองที่นั่งสอบ TOEIC

1. ผู้สมัครสอบ TOEIC สามารถสำรองที่นั่งทาง:
โทรศัพท์             ศูนย์สอบ TOEIC สาขา กรุงเทพ (02) 260 7061, (02) 259-3990
                        ศูนย์สอบ TOEIC สาขา เชียงใหม่ (53) 248-208, (53) 306-600
อีเมล์  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

2. ผู้สมัครสอบ TOEIC จะต้องทำการสำรองที่นั่งสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน (จันทร์-ศุกร์) ก่อนวันที่ต้องการเข้าสอบ

3. ผู้สมัครสอบจะต้องให้ข้อมูลเหล่านี้แก่เจ้าหน้าที่
- หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก (สำหรับผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้เลขจากหนังสือเดินทางแทน)
- ชื่อและนามสกุล ภาษาอังกฤษ
- วัน เดือน ปี เกิด (Month/Day/19YY)
- เบอร์โทรศัพท์
- วันที่ต้องการสำรองที่นั่งสอบ
- เวลาที่ต้องการสำรองที่นั่งสอบ (9.00 น. หรือ 13.00 น. เป็นช่วงเวลาสอบปกติ หากมีการจัดรอบสอบเพิ่มเติม จะมีการแจ้งให้ทราบ)

4. หากต้องการยกเลิก หรือ เลื่อนวันเวลาที่ได้สำรองที่นั่งสอบไว้ จะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 1 วันก่อนวันที่สำรองที่นั่งสอบไว้ หากไม่ดำเนินการดังกล่าว จะถูกปรับจำนวนเงิน 500 บาทโดยจำนวนเงินนี้จะถูกเพิ่มเข้าไปในค่าสมัครสอบครั้งต่อไป

5. หากดำเนินการสำรองที่นั่งสอบผ่านทางอีเมล์ จะต้องส่งข้อมูลทั้งหมดข้างต้นมายัง This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  โดยทางศูนย์สอบ TOEIC จะไม่ส่งอีเมล์ยืนยันการสำรองที่นั่งกลับมาแต่อย่างใด หากต้องการการยืนยัน กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ศูนย์สอบ TOEIC โดยตรง

วิธีการเดินทางไปยังศูนย์สอบ TOEIC

สถานที่รับสมัครสอบ

1) TOEIC Services Suite ศูนย์สอบกรุงเทพ 
   อาคาร BB Building, 1907 ชั้น 19 
   54 ถนน อโศก สุขุมวิท 
   โทร 02-260 7061, 02-664 3131การทราบผลสอบ TOEIC

ถ้าไปสอบวันจันทร์ถึงวันพฤหัส สามารถรับผลสอบได้ในวันรุ่งขึ้นตั้งแต่ 10.00น.เป็นต้นไป หากสอบในวันศุกร์หรือเสาร์ รับผลสอบได้วันอังคาร 10.00 น.เป็นต้นไปเช่นกัน

หากน้องไม่สะดวกที่จะไปรับผลสอบที่อาคาร BB ก็ไม่ต้องห่วง เพราะมีบริการส่งผลสอบถึงที่บ้านทาง ems โดยทางศูนย์คิดค่าบริการ 30 บาทเท่านั้น

สถานที่ตั้งศูนย์สอบ TOEIC กรุงเทพมหานคร
อาคาร BB Tower (Bangkok Business Building) ชั้น 19 ห้อง 1907 ถนนอโศกมนตรี (ซอยสุขุมวิท 21) กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์ (02) 260 7061, (02) 259-3990

วิธีเดินทาง
1. รถไฟฟ้า BTS: ลงสถานี อโศก (ออกประตูทางออกที่ 3)
2. รถไฟใต้ดิน MRT: ลงสถานี เพชรบุรี (ออกทางออกที่ 2) หรือ สถานีสุขุมวิท
3. รถเมล์: สาย 38, 98, 136, 185
4. เรือ: ลงท่าเรืออโศก
5. รถส่วนตัว: สามารถขอประทับตราจอดรถฟรีภายในตึก BB ได้ (มีการจำกัดเวลา หากเกินเวลาที่กำหนดจะต้องจ่ายค่าจอดรถเพิ่มเอง)

หมายเหตุ หากเดินทางด้วย รถไฟฟ้า หรือ รถไฟใต้ดิน สามารถต่อมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปยังตึก BB ได้ (ราคาอยู่ที่ประมาณ 15-20 บาท) หรือ หากต้องการเดินไปยังตึก BB อาจใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที

จุดสังเกต
อาคาร BB Tower จะตั้งอยู่ระหว่าง อาคาร GMM Grammy และ ศุภาลัย พรีเมียร์ เพลส โดยด้านล่างของอาคาร BB Tower จะมีธนาคารนครหลวงไทยตั้งอยู่

2) ที่ตั้งศูนย์สอบ TOEIC (สาขา เชียงใหม่)
    ชั้น 3 อาคารนวรัตน์ 4/6 ถนนแก้วนวรัตน์ ซอย 3 เชียงใหม่ 50000
     โทรศัพท์ (53) 248-208, (53) 306-600 โทรสาร (53) 248-208

ค่าใช้จ่ายในการสอบ TOEIC
            
1,200 บาท สำหรับ Classis TOEIC และ 1,500 บาท สำหรับ Redesigned TOEIC สำหรับแบบทดสอบ Speaking และ Writing นั้น ติดต่อ Center for Professional Assessment เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
 

โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะผู้ปกครอง หรือ น้องๆที่ติดต่อ ภายในเดือนนี้ เท่านั้น

หาติวเตอร์ หา tutor ครูสอนพิเศษ

>> อัตราค่าเรียน วิชาเฉพาะ ต่างๆ <<

เราช่วยคุณ หาครูสอนพิเศษที่บ้าน คัดติวเตอร์ คุณภาพ ส่งตรงถึงบ้านคุณ

พิเศษสุดๆ !!    สมัครเรียนกับเรา วันนี้  รับฟรี E-book  ข้อสอบๆเข้า ม.1 ม.4 และ มหาลัย ให้เลือกครบทุกวิชา
พิเศษเฉพาะลูกค้า ติวเตอร์ดีดี แอทโฮม เท่านั้น


ไม่ต้องเสียเวลาโทร คลิกส่งข้อมูลได้ทันที!

 

Online User

We have 24 guests online

สถิติการเข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday24
mod_vvisit_counterYesterday0
mod_vvisit_counterThis week24
mod_vvisit_counterLast week0
mod_vvisit_counterThis month24
mod_vvisit_counterLast month0
mod_vvisit_counterAll days90695768
Copyright © 2018 ติวเตอร์ดีดี แอทโฮม ติวเตอร์จุฬา รับสอนพิเศษตามบ้าน หาครูสอนพิเศษ. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.